Ga naar hoofdinhoud

Werken op Aruba? Alle vragen beantwoord!

Werken in Aruba

Op Aruba is het vrij gemakkelijk om een baan te vinden in de horeca sector. Vooral in restaurants en café’s kan je vrij snel aan de slag. Officieel is hier een werkvergunning voor nodig. In de praktijk echter, komt het erop neer dat veel Nederlanders werken zonder vergunning. Wanneer men van plan is om langer dan een half jaar op het eiland te blijven wordt de vergunningsaanvraag procedure in gang gezet. Voor de hotel sector en overige sectoren is het aan te raden om voor vertrek al in het bezit te zijn van een tijdelijke vergunning. Veel bedrijven nemen alleen mensen in dienst die al in het bezit zijn van een werkvergunning. Het is daarom ook verstandig om voor deze sectoren al te solliciteren op een baan terwijl je nog in Nederland bent.

Wanneer je bent aangenomen, start de werkgever op Aruba de vergunningsaanvraag procedure. Hiervoor zijn een aantal officiële documenten nodig waaronder een verklaring van goed gedrag, een uittreksel van het geboorteregister, een kopie van ALLE pagina’s van je paspoort en tenslotte kopieën van behaalde diploma’s en certificaten.

Zodra de aanvraag is goedgekeurd, wordt een tijdelijke vergunning afgegeven waarmee de begunstige kan reizen naar Aruba. Op Aruba zal de begunstige de definitieve vergunning in ontvangst kunnen nemen bij DIMAS. Een vergunning voor Nederlanders moet officieel binnen 3 maanden afgehandeld zijn. In praktijk kan de gemiddelde wachttijd voor een vergunning tussen de 2 en 8 maanden duren. Heb hiervoor dus even geduld!

Meest gestelde vragen

Ik ben Arubaan maar heb grotendeels in het buitenland gewoond.

Als Arubaan kunt u te allen tijde zonder problemen naar uw geboorteland terugkeren en aldaar werken en wonen.

Ik ben Arubaan, woonachtig in het buitenland en ben met een niet op Aruba geboren Nederlander getrouwd.

Als Arubaan heeft U niets nodig. Uw echtgeno(o)t(e) is vergunningsplichtig.

Ik ben niet op Aruba geboren maar één (of beide) ouders is een op Aruba geboren Nederlander.

U bent niet vergunningsplichtig. U wordt wel aangeraden om een “Verklaring van niet van toepassing” op grond van artikel 1 lid c aan te vragen.

Ik ben een niet op Aruba geboren Nederlander. Hoe lang kan ik op Aruba verblijven als toerist?

Europese Nederlanders en Antilianen worden als buitenlanders beschouwd maar in tegenstelling tot een niet Nederlander, mag men tot 6 maanden in Aruba verblijven als toerist. Het is niet toegestaan arbeidsactiviteiten te verrichten.

Mijn partner en ik willen een weekje op vakantie naar Aruba. Mijn partner heeft een visumplichtige nationaliteit en heeft een verblijfsvergunning voor haar verblijf in Nederland. Heeft zij met haar verblijfsvergunning een visum nodig voor Aruba?

Uw partner heeft geen visum nodig indien zij over een geldige verblijfsvergunning voor Nederland beschikt. Er wordt wel aangeraden om deze als bewijs mee te nemen.

Ik heb een visumplichtige nationaliteit en heb geen verblijfsvergunning voor mijn verblijf in Nederland. Heb ik een visum nodig om Aruba binnen te komen. Zo ja, waar kan ik deze aanvragen?

Ja, U heeft een visum nodig om Aruba binnen te komen. Deze dient U aan te vragen bij de dichtstbijzijnde Koninkrijksvertegenwoordiging.

Ik ben van plan om voor enige tijd naar Aruba te gaan om daar stage te gaan lopen. Welke documenten heb ik nodig voor mijn verblijf op Aruba en ten aanzien van eventuele werkvergunning.

Om stage op Aruba te lopen dient uw stageplek een stagevergunning namens u aan te vragen.

Waar moet ik de Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen ?

U moet deze bij uw gemeente aanvragen.

Ik wil op Aruba trouwen maar weet niet wat de procedure hiervoor is.

U moet schriftelijk in ondertrouw gaan. U moet de formulieren hiervoor aanvragen bij de Ambtenaar van de Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister.