skip to Main Content

Kazerne

Het Korps Mariniers, opgericht 10 december 1665, is een onderdeel van de Koninklijke Marine en een van de oudste militaire onderdelen van de huidige Nederlandse krijgsmacht. Het Korps Mariniers bestaat uit infanteristendie dienstdoen op oorlogsschepen en ingezet kunnen worden op de grens van land en water. Het korps wordt sinds de jaren negentig van de vorige eeuw in toenemende mate ingezet bij operaties op het land in het kader van crisisbeheersing. Amfibische operatieszijn echter de specialiteit van het korps.

Linkje defensie.nl