Ga naar hoofdinhoud

Huurovereenkomst
De aanmelding /reservering komt via telefonisch contact of per e-mail tot stand. Hierna ontvangt u een reserveringsbevestiging met alle relevante persoonlijke en financiële gegevens. De huurovereenkomst komt tot stand nadat de aanbetaling is gestort.

Betaling – Borg – Bijkomende kosten
De aanbetaling, zijnde 50% van de totale huursom, dient binnen 7 dagen na reservering te zijn gestort. Het restantbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum naar de vermelde bankrekening te zijn overgemaakt.

Indien de betaling niet op tijd bij ons binnen is, behouden wij ons het recht de boeking te annuleren. Voor alle woningen dient een borgsom te worden betaald, welke in de aanbetaling is meegenomen. Deze borgsom wordt binnen 3 werkdagen na vertrek terugbetaald onder aftrek van eventuele schade of door ons te maken extra schoonmaak- of herstelkosten. De door u gehuurde woning dient op de dag van vertrek netjes te worden achtergelaten. Dit houdt in dat er geen vuilnis meer staat en dat de vaat weer schoon in de kasten staat. Ook BBQ ’s dienen na gebruik door de huurder schoon achtergelaten te worden. De hoogte van de borg is afhankelijk van de woning en wordt in het reserveringsformulier vermeld.

Verplichtingen
De door ons verschuldigde en overeengekomen prestatie bestaat in het ter beschikking stellen van het gehuurde object, conform de toestand en de inrichting zoals in de objectbeschrijving is vermeld. Huurder dient zijn woning met respect en zorg te behandelen en aan het einde van de huurperiode in de oorspronkelijke staat en netjes achter te laten. Het wonen is slechts toegestaan aan het aantal personen dat in het reserveringsformulier vermeld staat. Bij niet nakoming van deze afspraak worden extra huurkosten in rekening gebracht en behouden wij ons het recht de boeking te annuleren. Bij de berekening van het aantal personen worden kinderen onder 2 jaar niet meegerekend. Huisdieren zijn niet toegestaan. De door u gehuurde woning is op de dag van aankomst voor u gereserveerd. Voor de sleuteloverdracht kunt u contact opnemen met de beheerder(s). Op de dag van vertrek is de uiterste uitcheck tijd om 16.00 uur.

Annulering
Annulering dient zo snel mogelijk per e-mail te geschieden. De annuleringskosten bedragen:

  • Tot 8 weken voor de oorspronkelijke aankomstdatum 50% van de betaalde borgsom
  • Vanaf 8 tot 4 weken 100% van de betaalde borgsom
  • Binnen 4 weken voor de oorspronkelijke aankomstdatum de betaalde borgsom plus de eerste huursom

Wij adviseren u direct bij de boeking van uw ticket een reis- en annuleringsverzekering af te sluiten, zowel voor de reis als voor de huur van het huis. Deze verzekering behoedt u voor een financiële strop ingeval uw verblijf moet worden geannuleerd of afgebroken en bij calamiteiten zoals bij stakingen van luchtverkeersleiders en/of andere natuurverschijnselen.

Aansprakelijkheid
Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel en/ of schade welke is ontstaan in het gehuurde object. Aansprakelijkheid is ook uitgesloten voor veranderde omstandigheden in en om de gehuurde woning die niet door toedoen van de verhuurder zijn opgetreden (bijv. bouwwerkzaamheden). De verhuurde woning is enkel bedoeld voor woondoeleinden door de huurder, zoals contractueel is vastgelegd.

Er zijn geen specifieke veiligheidsvoorzieningen voor kinderen. Wij overleggen derhalve met u over de geschiktheid van een woning. Ouders en begeleiders blijven echter verantwoordelijk voor het toezicht en de controle op de kinderen.

Klachten
Indien u klachten heeft verzoeken wij u vriendelijk zo snel mogelijk contact met de verhuurder of beheerder op te nemen, zodat wij direct actie kunnen ondernemen. Klachten ingediend na uw vertrek kunnen door verhuurder en beheerder niet in behandeling genomen worden.